Per.medalje99.JPG (857689 byte)

Heimevernets Fortjenestemedalje 1999

 

Karriere i Heimevernet

 

 

KURS:

Lagførerkurs
førstegangstjeneste

1960

Troppsjefskurs I   HV-05

1973

Troppsjefskurs II 

1975

  HVSKD 
(praktisk del brevkurs)

1978

Områdestabskurs - regionalt
Områdesjefskurs I HVSKD 

1979

Avsnittstabskurs I HVSKD 

1980

Avsnittstabskurs II HVSKD 

1983

.
BESKIKKELSER:

HV-sersjant

1974

HV-fenrik 

1976

HV-løytnant 

1977

HV-kaptein 

1986 

.
TJENESTE:

NK tropp fra

1968  

Troppssjef fra 

1973

NK område fra

1976

Områdesjef

1977 - 1999

.
UTMERKELSER:

Dansk Hjemmeverns
fortjenestemedalje

1988

HV's 25-års tegn i gull

1991

HV’s 30-års diplom

1996

Heimevernets
Fortjenestemedalje   

1999

.
ANDRE HØYDEPUNKT:

Heimevernets repr. i APIC under NATO-øvelsen BLUE FOX 

1988

Medlem av den komunale komite for Frigjøringsjubileet Ansvar for bekransningshøytidligheter
og kontakt til Milorg-veteranene

1995

Tok initiativ til og arrangerte datakurs for i alt 22 områdesjefer fra HV-05      
Utarbeidet eget kompendium for dette kurset

1998

;

;

   

        
      
        
       


      
.

Johannes.jpg (75114 byte)

 

Per.medalje.JPG (40820 byte)

 

 

iowa.JPG (61133 byte)